Úrnapi körmenet Fekeden

Az eucharisztia ünnepén, 2020. június 14-én a 9:30-kor kezdődő igeliturgia után a régi hagyományokhoz híven körmenetet tartunk.

Szombaton, a társadalmi munka alkalmával lehet az előkészületekben részt venni, a férfiakat az oltárok felállítására, az asszonyokat a virágszirmok gyűjtésére kérjük. Másnap a virágszőnyeg elkészítésében, a baldachin vitelében, a gyerekek pedig a virágszirmok hintésében tudnak részt venni.


Úrnapja eredetileg a Szentháromság vasárnapja utáni csütörtök volt, a húsvét utáni 60. napon.
Az ünnep gyökerei a 13. századig nyúlnak vissza. Egy ágostonrendi apáca, Juliana isteni sugallatra hivatkozva fordult püspökéhez, aki 1246-ban  zsinatot hívott össze és elrendelte a Corpus Christi ünnep évente történő megtartását. 1264-ben hirdette ki IV. Orbán pápa, hogy ezentúl minden évben a pünkösd nyolcadát követő első csütörtökön tartsák meg úrnapja ünnepét.
Általános szokás a körmenet és a sok virág: úrnapja idejére már teljes virágdíszbe öltözteti a tavaszt vagy a kora nyarat a természet. Az úrnapi körmenettel Magyarországon és másutt is összeforrt a virágszőnyegek, a falusi virágsátrak, a virágokkal díszített oltárok képe.
A körmeneten Magyarországon más országoktól eltérően négy stáció van: négy oltárt állítanak, amelyet a pappal és az oltáriszentséggel végigjárnak a hívek. Az úrnapi körmenetnek saját liturgiája van. A stációknál Evangéliumot olvasnak és a pap az égtájak felé áldást oszt.

forrás: wikipedia.hu

Kapcsolódó képek: