Címer

Heraldikai leírás

Feked címere álló, háromszögű, kékkel és ezüsttel hasított a pajzs. Az elülső, kék mezőben lebegő helyzetű, gót betűstílusban megrajzolt nagy arany “F” betű. A hátulsó, ezüst mezőben zöld hármas halom középsőjén egy tőből ágazó zöld levelű és szárú, aranyközepű és vörös szirmú három, ötszirmú virág. A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok-végződésű íves aranyszalagon feketével nagybetűs FEKED felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.

A község nevének gót betűtípussal megrajzolt kezdőbetűje nemcsak Fekedre utal, hanem a fuldai apátságra is, ahonnan a németek 1725-28 táján települtek ide. Az “F” betű tehát a múltat, a jelent és a németajkú lakosságot egyaránt szimbolizálja. A címerben szereplő virág szintén kettős vonatkozású. Feked 1786-ban készült pecsétjén szintén szerepel. Ez a pecsétkép a mezőgazdaságot igyekszik elsősorban jelképezni. Rovátkával jelzett szántóföld, csoroszlya és ekevas, hármas virágtő, csillag, szív és öt kis pont szerepelnek a pecsétképen. Ezen zsúfoltságon nem csodálkozunk, hiszen a pecsétnyomókat többnyire vándorkovácsok készítették, minden címertani ismeret hiányában.

Fulda címere

A motívumok közül azért a virág legfontosabb, mert a fuldai apátság régi címerén szintén megtalálható, hármas halom középsőjén. A Fekedre település és a pecsét készítésének ideje között csupán kb. hatvan év különbséget találunk, ekkor még igen elevenek az emlékek az óhazából. Valószínű tehát, hogy a virághoz köthető azonosság nem a véletlen műve. Ha mégis az, akkor is indokolt ezt az azonosságot felhasználni az ó- és az újhaza jelképezésére. A virágok szimbolikus tartalmat hordoznak: az öt szirom Krisztus öt sebét jelképezheti, tehát egyházi ikonográfiai jelkép is. A virágtő és a halmok hármassága többszörösen jelképértelmű: a három a legfontosabb szakrális szám, a totalitást, az isteni rendet, az Isten-Ember-Világmindenség hármas rendjét szimbolizálja. Feked templomának titulusa a Szentháromság.