Ugrás a tartalomhozUgrás fő navigációhoz Ugrás a lábléc

Feked község Baranya megyében a Mohácsi járásban található település. Feked község Baranya megye északi részén helyezkedik el, szomszédos települései: északon Ófalu, keleten Véménd, délen Szebény és Szűr, nyugaton Geresdlak és Erdősmecske. A megyeszékhelytől, Pécstől kb. 35 km-re fekszik.

Az önkormányzat 2020. decemberében sikeresen nyújtotta be támogatási kérelemét a VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívásra, így 282.247.627 Ft-nyi támogatás érkezik a településre a csatornahálózat és a szennyvíztisztító
telep megvalósítására. A támogatás intenzitása 90%.
A település szennyvízelvezetését gravitációs csatornahálózat kiépítésével tervezzük megvalósítani. A nyomvonal kialakításánál figyelembe vettük a meglevő közművek nyomvonalát, valamint a meglevő burkolatokat. Az útburkolat felbontását csak ott irányoztuk elő, ahol burkolatlan területsáv nem állt rendelkezésre, vagy az előírt védőtávolságok másképpen nem voltak biztosíthatók. A házi bekötések burkolat alá eső szakaszainál átfúrással történő elhelyezést irányoztunk elő. A tervezett csatornahálózaton iránytöréseknél aknák, egyenes szakaszokon legfeljebb 60 m-es távolságban tisztítóidomok építését terveztünk. A tervezett szennyvíztisztító a Recing Hungary Kft. SC200 típusú biológiai szennyvíztisztító telepe, melynek kapacitása 20 m3/nap.