Ugrás a tartalomhozUgrás a fő navigációhoz Ugrás a lábléchez

A háznevek funkciója a falu azonos nevű lakóinak megkülönböztetése volt. A fekediek egymásról ugyanis nem anyakönyvezett családnevükön beszéltek, hanem lakóházuk elnevezése alapján (pl.: Kickls Naani, vagyis Kicklék Annája). A házak általában egy korábban ott lakó személyről kapták elnevezésüket, és több nemzedéken keresztül öröklődtek. Az egyes elnevezések a betelepüléstől egészen a 20. század első harmadáig alakultak, változtak, így az is előfordult, hogy egy háznak párhuzamosan többféle neve is volt.
Nem változott a háznév akkor sem, ha lebontottak egy házat, és helyére újat építettek. Sőt, ha valaki új helyen építkezett, vitte magával a háznevet is. Aki házasság révén másik házba került, már az új lakhelye szerinti néven kezdték emlegetni.

Dorfmitte
1Jeechrschhaos
2Mëilichvrein
3Leesẹvrein
4Khiẹrich
5Lēẹrẹswouunung un Schul
6Phaẹrẹshaos
Unteres Dorf – rechte Seite
7aHorváth 
7Heil 
8Gász 
9Kallenberger 
10Klug 
11Schrempf 
12Hilprts
13Schneidrsch
14Túróczis
15Polwiiẹrẹs
16Eldrsch
17Kickl-Schneidrsch
18Lëiinẹts
19Peckrsch-Millrsch
20Motts
Bauerngasse – rechte Seite
21Praons
22Viẹtẹn-Friisẹ
23Trinns
24Hëingẹn-Friisẹ
25Schiiwẹreckrsch
26Fleischhackr
27Klaahansjes
28Kickls
29Treesnrsch
30Kristẹ
31Luudẹ-Hellrsch
32Rickrts
33Latschucks
34Khanjoks
35Sitẹ-Pindrsch
36Viẹtẹn-Meẹlinks
37Hëingẹn-Meẹlinks
38Alpeẹrtsẹ
39Litrhansẹ
40Preinings
41Khustrsch
 Mëichẹls
42Laorsch-Hellrsch
43Kleesjes
44Haanrichẹ
45Kloosẹ
46Kresẹ
Hohl
47Rëiimrsch
 Tëimsjes-Schneidrsch
48Siiẹrẹ-Hellrsch
49Tëimsjes
Gründel – untere Reihe
56Ulrichs
 Krëiimrsch
57Paldsrsch
58Fuchsẹ-Kluuks
59Pëitschẹ
60Khundls
61Nichtrsch
62Khoullrsch
63Tillmanns
64Maayrsch
Gründel – obere Reihe
65Ëinglr
66Krëims
67abHilprt-Klampr
 Kraatzẹ
68Petzẹ
69Dorn 
 Kraatzẹ
 Khiẹrichẹvotrsch
 Stewans
 Paomanns (Klaarichtr)
 Khoodẹ-Hellrsch
 Ritzls
 Treizẹ
 Steinrsch
73Tischlrsch
74Gradwohls (Priiftrëichrsch)
75Jakops
Gründel – oberste Reihe
     Schnells
 Kusmann-Schneidrsch
 Khepnrsch
Kreuzweg
76Leschẹ
77Link-Woochnrsch
 Talekrsch
 Trikls
79Schnells
80Heẹrpstẹ
81Mëichls-Peckrsch
82Khepnrsch
83Ritzls
84Franzẹ
85Sottlrsch
86Popps
87Seiwts
88Schneider 
Oberes Dorf
50Wiisẹ-Rickrts
51Pheedr-Tischlr
52Krémer 
53Kraatzẹ
54Tischlrsch
54aAllerhand Kft. 
55Szőke 
89Jungs
90Schloussrsch
91Fritjes
92Schustrsch
93Pest-Schneidrsch
94Khoodẹ
95Maosch
96Fuchsẹ-Oodoms
97Ziinrsch
98Schmits-Meẹlinks
99Khiljes
100Schmits-Paomanns
101Stillrsch
102Seiwts
103Rickrts
104Paldsrsch
105Stillrsch Wiẹtshaos
106Aots
107Treckslrsch
108Lorenzjes
109Jeechrschhaos
110Helfrichẹ
111Pests
Bauerngasse – linke Seite
112Khoullrsch
113Heils
114Schrëimps
115Fuchsẹ
116Schitzẹ
117Khoodẹ
118Juudẹhaos
119Appls
120Tuẹns
121Huuts
122Schaals
123Roops
124Keirsch
125Lepolds
126Seelichs
127Hellrsch
128Kluuks
129Paẹreits
130Tuẹnẹ
131Tunjeckus
132Schmits
133Khuẹdẹ
134Preisẹ
135Tuẹns
136Millrsch
137Laorsch
138Khosprsch
139Woochnrsch
Unteres Dorf – linke Seite
 Haltrschheisr
141Tillmann 
143Mëilichrsch
144Alpeẹrtsẹ
145Teimls
146Weisẹ
147Pindrsch
148Kēẹschts
149Peckrsch
150Kristẹ-Schneidrsch
151Pëiisjes
152Fuchsẹ-Weewrsch
153Seppl-Schustr
154Khiẹrichẹvotrsch
155Kēẹschts
156Kroos
157Kasẹ
158Tistls
 Ouchsẹhaltrsch Ëiif Woos
159Schëinks
 Tuẹns
160Lëiinẹts
161Heims

 

 Fabris Mëill
 Schmits Mëill