Nagyheti szertartások

pénteken, szombaton és húsvétvasárnap.

Nagypénteken 17:00 órakor keresztút a temetőben, majd szentsír-látogatás a templomban.

Nagyszombaton este 20:00 órakor feltámadási körmenet.

Húsvétvasárnap ünnepi szentmise 10:45 órakor.

Kapcsolódó képek: