Szociális tűzifa

A tűzifa igénylésére irányuló kérelmek 2020. október 15-ig nyújthatók be.

Feked Község Önkormányzatának a szociális ellátások szabályairól szóló többször módosított 3/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelete értelmében Feked községben támogatási igényt nyújthatnak be:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők,
  • közfoglalkoztatásban résztvevők,
  • akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft)
  • 75 éven felüli egyedülállók, akiknek a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át (142.500 Ft)
  • nagycsaládosak (3 vagy több gyermeket nevelő családok) ahol az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft)
  • gyermeket egyedülálló szülőként nevelő családok, ahol az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft)

Támogatási igény benyújtására a fenti feltételeknek megfelelők közül azok nem jogosultak, akiknek az Önkormányzat felé bármilyen természetű pénzbeli tartozása áll fenn, kivéve, ha a tartozás visszafizetésének részletekben vagy egy összegben történő megfizetését kezdeményezte.

A kérelem elkészítéséhez szükséges nyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatalban.