Ugrás a tartalomhoz Ugrás a fő navigációhoz Ugrás a lábléchez

TURISTAUTAK, GYALOGTÚRA ÚTVONALAK FEKEDEN

Kék irányított körtúra (Fekedi keresztút)

Útvonal: Feked, Z▬ – Schmidt-kereszt – Stiller-kereszt – Gyantás-völgy – Harsányi-kereszt – erdei feltáróút – Kökény-árok – Pest-kereszt – Feked, Z▬

Táv: 9,5 km  Menetidő: 2,5 – 3 óra

Jelzésünk Feked főutcájáról indul, a templomtól északi irányban, kb. 200 m-re. Az Erdősmecske felé vezető löszmélyúton megyünk felfelé a régi pincesoron. A gerincre felkapaszkodva találjuk a Schmidt-keresztet, ahol megpihenhetünk. Innen szántás mellett északi irányba tartunk, és egy erdőszegélynél keleti irányba fordulunk. Hamarosan a Stiller-kereszthez érünk, ahol megismerhetjük a kereszt történetét, és a padon megpihenhetünk. Jelzésünk innen a zöld sáv jelzéssel fonódva halad. Nagyon szép erdei szakaszon megyünk keresztül: az Under-völgy, a Veres-völgyi-patak, majd a Gyantás-völgy következik. A tetőre érve az erdei feltáróút mellett találjuk a Harsányi-keresztet, ahol ismertető tábla, esőbeálló, asztal, pad és tűzrakóhely fogad. Innen az aszfaltúton délkelet felé tartunk, majd az István-kunyhó előtt csatlakozunk a zöld irányított kör jelzésű turistaútra. Csak nagyon röviden haladunk az említett jelzéssel, mert az a Harang-tető irányába fordul, mi pedig a Kökény-árok völgyébe térünk. Csodálatosan szép gyertyános-tölgyesben haladunk a patak medre mellett. Közelünkben ered a Karasica-patak forrása. Az erdőből kiérve szántáson folytatjuk utunkat, majd hamarosan a Pest-kereszthez érünk, ami az egykori Cikóra vezető úton áll. Itt is padot és kis táblát találunk a kereszt történetéről. Löszmélyútban folytatódik utunk és meredek lejtőn a temető mellett érünk be a faluba. Túránkat a falu központjában a kiindulási helyszínünkön fejezhetjük be.

Zöld irányított körtúra

Útvonal: Feked, Z▬ – Schmidt-kereszt – volt vasútállomás – Jakabéczy-kereszt – Walter-kereszt – Jaschek-kereszt – István-kunyhó – Harang-tető – Stiller-kereszt – Feked, Z▬

Táv: 13,2 km  Menetidő: 3,5 – 4 óra

Jelzésünk Feked főutcájáról indul, a templomtól északi irányban, kb. 200 m-re. Az Erdősmecske felé vezető löszmélyúton megyünk felfelé a régi pincesoron. A gerincre felkapaszkodva találjuk a Schmidt-keresztet, ahol megpihenhetünk. Innen szántás mellett déli irányba tartunk. Vadkerítés és szántás mellett érünk le a Pécsváradot Moháccsal összekötő műútra. Innen a régi vasútállomás épülete felé megyünk, majd erdőszegély és szántás mellett érjük el a Jakabéczy-keresztet, ahol megismerhetjük a kereszt történetét, és a padon megpihenhetünk. (A Jakabéczy-kereszt és a Jaschek-kereszt közötti földesút esős időben nehezen járható.) Hosszú szakaszon szántás mellett megyünk, és innen leginkább a Feked felé kitáruló panorámában gyönyörködhetünk. Következő állomásunk a 2012-ben felújított Walter-kereszt. Továbbra is szántók mellett baktatunk, majd a régi vasúti síneken áthaladva kiérünk a műútra. A következő egy km-t az út szélén tesszük meg. A Trefortpusztai elágazásnál találjuk a Jaschek-keresztet. Jelzésünk innen 3 km-en keresztül az erdei feltáróút aszfaltos szakaszán vezet. Az István-kunyhó közelében érintjük a kék irányított kör jelzésű turistautat, majd nagyon szép tölgyes erdőbe térünk. Nagyon szép vegyes állományú erdőben a Harang-tető közelében járunk. Utunk többször irányt vált, majd hamarosan a Stiller-kereszthez érünk, ahol megismerhetjük a kereszt történetét, és a padon megpihenhetünk. Jelzésünk innen a zöld sáv jelzéssel fonódva halad. Betérünk a faluba, majd túránkat Fekeden a falu központjában a kiindulási helyen fejezhetjük be.

Zöld sáv jelzés

Útvonal: Feked – Határ-gerinc – Harsányi-kereszt – Ófalu – Héthárs-tető – Hesz-kereszt – Erdősmecske – Erdősmecske, volt vasútállomás autóbuszmegálló – Kisgeresdi-erdő – Kisgeresd – Geresdlak – Hidáki-völgy – Maráza – Lókúti-pihenő – Liptód – Szilvás – Váralja – Török-vári pihenő – Máriakéménd, autóbuszmegálló

Táv: 17 km  Menetidő: 5,5 – 6 óra

Túránk Fekedről az autóbuszmegállótól indul. Fekedet elhagyva, a gerincen a Stiller-kereszt melletti nagy fánál megpihenhetünk. Utunk innen fiatalos erdőben egy völgyben vezet lefelé. Egy nedves, dús növényekkel borított réten, egy hídon megyünk át. Elhagyott, romos erdészlak mellett megyünk el, majd a völgyből hosszú, de enyhén emelkedő erdőben érünk fel a Trefortpusztától induló erdei feltáró útra. Az út mellett esőbeálló és szalonnasütőhely mellett találjuk a Harsányi-keresztet. Jelzésünk a műútról rövidesen letér és északi irányban a gerincen halad. Kies, kopár, néhol bokros mezőn haladunk. Utunk ezen szakaszán a szomszédos erdős dombhátak szelíd lankáiban gyönyörködhetünk. A Till-tanya után nemsokára leérünk a Rák-patak völgyébe. Ez már tulajdonképpen Ófalu egyik külterülete. (Innen a piros sáv jelzésen Cikó külteleken találjuk az Eszterpusztai templomromot.) Jelzésünk fonódva halad a piros sáv jelzéssel, majd hamarosan beérünk Ófaluba.

A templom után fokozatos emelkedőn, a pincesoron jutunk fel a mezőre. A Héthárs-tetőig szép árnyas erdőben vezet utunk. Az erdei feltáróút kereszteződése után csakhamar a Hesz-kereszthez érkezünk. Az itt található asztalnál és padnál megpihenhetünk. A Héthárs-tető közelében a Dél-dunántúli Kéktúra útvonala található, az erdei műút kanyarjától 100 m-re. Egy nagy kőkereszt, és egy kis fakereszt áll egymás közelében. Innen a kék sáv jelzés elágazásától a gerincen egy szép mezőn haladunk. Jelzést általában csak a magaslesek tetején találunk. A mezőt elhagyva elágazáshoz érkezünk: a zöld kör jelzés levezet a 600 m-re eső Dérvölgyi-forráshoz. Ha a forrásnál felfrissültünk és visszatértünk a zöld sáv jelzésre, egy szurdokúton jutunk le Erdősmecskére. (A szurdokút esős időben csúszós lehet, és nyáron általában sűrű bozót növi be.)

(A jelzés a Baranyai-dombságban Máriakéméndig tovább folytatódik. A további útszakasz hossza 25 km.)