Ugrás a tartalomhoz Ugrás fő navigációhoz Ugrás a lábléc

A 18. században letelepedő németek római katolikus vallásúak voltak, ma is ehhez a felekezethez tartozik az itt élők többsége. Kezdetben, 1732-ig a fekedi hívek a himesházai, majd ezután a szebényi plébániához tartoztak, önálló egyházközség csak 1855-ben jött létre, s 1992-ig létezett. Ez idő alatt papjaink voltak:

Bertalan Alajos 1855-1871 Arányi Géza 1928-1939
Ollé Fülöp 1871-1878 Dubniczky László 1939-1947
Fischer Lipót 1878-1883 Gyalokay János 1947-1952
Lichtfuss Nándor 1883-1898 Nagy György 1952-1961
Pataki Antal 1899-1907 Gyenis József 1961-1968
Éber Géza 1907-1912 Békés Ádám 1968-1984
Nyári Simon 1912-1921 Buszlauer János 1984
Galambos Kálmán 1921-1925 Révész Lajos 1984-1992
Botz József 1926-1928    

Utána Pécsváradról látta el fekedi egyházközséget Mott János (1992-1996) és Kövesdi János (1996-1998). 1998 óta Feked a szomszédos Véménd filiája, Schraub Ádám, véméndi plébános látja el a települést.

A 20. század elejének virágzó hitéletet bizonyítja, hogy Feked a 20. század első felében hat papot adott az egyháznak.

Ugyanebben az időszakban két női szerzetesi hivatás is született, az egyik szerzetesnővér Kuszter Magdolna, aki igen értékes néprajzi gyűjtést végzett 1939-ben.

Templomunk búcsúja Szentháromság vasárnapján van, amely mozgó ünnep, május vége és június közepe között. Az őszi búcsút novemberben, Márton napján tartjuk. Nagyobb ünnepek, koncertek alkalmával megtelik a templom, év közben vasárnaponként 15-20 hívő vesz részt a szertartáson.