Önkormányzati pályázatok

Bursa Hungarica

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
A pályázatban igazolni kell a hátrányos szociális helyzetet (jövedelemigazolás, költségek), az egy háztartásban élőkről is nyilatkozni kell. A pályázati lapot elektronikusan kell benyújtani, regisztráció szükséges az első pályázáskor. Fontos, hogy csak a programhoz csatlakozott önkormányzatokhoz adható be pályázat, erről a regisztrációs felületen is, de az önkormányzatnál is lehet tájékozódni.
A pályázat beadási határideje minden évben november eleje.

Kapcsolódó képek: