Ugrás a tartalomhozUgrás a fő navigációhoz Ugrás a lábléchez

„Kleinod der ungarndeutschen Baukultur” − und vieles mehr.

Erb Maria tanulmánya Fekedről.

Michael Prosser-Schell (Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, Freiburg) és Erb Maria (ELTE BTK Germanisztikai Intézet, Magyarországi Németek Kutatóközpontja) szerkesztésében tanulmánykötet jelent meg „Die Renaissance der ruralen Architektur” címmel a Waxmann kiadó gondozásában.
A kötet öt tanulmányt tartalmaz a közép-kelet- és kelet-európai német kisebbség történelmi településterületei hagyományos, népi építészetének tárgyköréből. A szerzők vonatkozó források bevonásával, archív és aktuális fotókkal illusztrálva nem csak ismertetik ezen paraszt-, halász- és pásztorházak architektonikai jellemzőit, a helyiségek rendeltetését és berendezését, de ezen túlmenően kitérnek esztétikai és reprezentatív értékükre is. A tanulmányokban hangsúlyos szerepet kap a szocializmus évtizedei alatti, modernizációs folyamatok és törekvések által is irányított visszaszorulásuk, „megkopásuk”, átépítésük, majd – a kötet címével összhangban – az ezt követő újrafelfedezésük. Utóbbi nem korlátozódik csak az épített örökség muzeális célú megőrzésére és megmentésére, egyre gyakrabban magában foglalja – mint ahogy a tanulmányok is dokumentálják – ezen lakóházak ideiglenes vagy állandó, életvitelszerű használatát.

A könyvbe a következő linken lehet betekinteni: Kleinod der ungarndeutschen Baukultur