Ugrás a tartalomhozUgrás a fő navigációhoz Ugrás a lábléchez

Szociális tűzifaigénylés

A tűzifa igénylésére irányuló kérelmek 2021. október 29-ig nyújthatók be. Feked Község Önkormányzatának a szociális ellátások szabályairól szóló többször módosított 3/2021. (X.12.) számú önkormányzati rendelete értelmében Feked községben támogatási igényt nyújthatnak be:

  • akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft)
  • 75 éven felüli egyedülállók, akiknek a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át (142.500 Ft)
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők,
  • nagycsaládosak (3 vagy több gyermeket nevelő családok) ahol az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft)
  • gyermeket egyedülálló szülőként nevelő családok, ahol az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft)

A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak a saját háztartásában használhatja fel. Aki ezen rendelkezést megszegi, a következő 5 évben szociális tűzifa támogatásban nem részesülhet.

A kérelem elkészítéséhez szükséges nyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatalban.

A kérelemhez csatolni kell:
– jövedelem igazolás(ok)
– személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ kártya másolata