2021. augusztusi miserend

Augusztus 1. 9:30 igeliturgia Évközi 18. vasárnap
Augusztus 8. 9:30 igeliturgia Évközi 19. vasárnap
Augusztus 14. 16:30 szentmise NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPÉNEK VIGÍLIÁJA
Augusztus 20. 9:30 igeliturgia SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE
Augusztus 22. 9:30 igeliturgia Évközi 21. vasárnap
Augusztus 28. 17:30 szentmise Évközi 22. vasárnap vigíliája

Alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

„Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” ApCsel 1:8