Ugrás a tartalomhozUgrás a fő navigációhoz Ugrás a lábléchez

Christkindlspiel – fekedi hagyományok

Az egykor olyan híres betlehemes játék még 15 évvel ezelőtt (utoljára 1925-ben) szokásban volt Fekeden.15-16 éves lányok hófehérbe öltözve, karácsonyi dalokat énekelve végigvonultak a falun – bölcsőben hordozva a Kisjézust (egy porcelánbabát).  Legutoljára hét pár lány és egy Kisjézus (nem az Üdvözítő, őt a babácska jelképezte a bölcsőben) vett részt benne. Kisjézusnak fehér inge és csizmája volt, a fején püspöksüveg.
Az első pár egy vékony és egy érces hangú énekesből állt. Piros vállkendőt viseltek, kezükben csengettyű volt. A második pár hordozta a csillagot, az ő vállkendőjük kék volt. A harmadik, kárminvörös vállkendős pár vitte a gyertyát. A negyedik, zöld vállkendős párnál volt a karácsonyfa, alján rongyokba bebugyolálva.* Az ötödik pár gyertyával ment, ők az angyalok, téglavörös vállkendőben. A hatodik pár, Mária és József a bölcsővel** kárminvörös vállkendőt viselt. A hetedik pár, gyertyákkal, piros kendőben ment. Leghátul jött a Kisjézus.

Sikerült a majdnem feledésbe merült betlehemes játékot megmenteni. A lejegyzés Lepold Erzsébet (szül. Gratz, 1909) közlése alapján, 1938. januárjából származik. Ő részt vett az 1925. évi, utolsó betlehemes játékban. Így hangzott:

Nagy tisztelettel lépünk be,
Akartok-e hallani egy szent történetet
Józsefről és a szűz Máriáról?
Isten küldöttei vagyunk
Örvendezzetek, ti jó keresztények,
Ma kegyesen örvendünk
Jámbor keresztények,
Egy gyermek kell szülessen.

Csillaghordozók:

Ma éjjel, mikor éjfélre harangoznak
Áll a szent kereszt.
Kegyesen örvendjünk ma
Ti jámbor keresztények.

Az első pár:

Mária, jöjj be!

Utolsó pár:

József után jöjj be!
Ez hogyan lehet?
Egy gyermek kell szülessen,
Nem várhat már tovább.
Mária belép
József után belép
Egy apró gyermekecskével.

Első pár:

Szűz Mária megszülte
Jézus Krisztust, a kiválasztottat.
A betlehemi istállóban szülte meg,
Azt, ki kivezet minket e siralomvölgyből.

Utolsó pár:

Kivezet minket e siralomvölgyből
Elvezet minket a mennyei csarnokba.

Mind:

Hajo, hajo, popopajo
Szépséges Jézuska, aludj!
Szépséges Jézuska a jászolbölcsőben van,
S itt az angyalsereg.

József:

                Uram, szállást keresek.

Fogadós:

                Kinek a számára?

József:

                Magamnak és Máriának.

Fogadós:

                Tudsz-e az ellátásért fizetni?

József:

                Nem tudok.

Fogadós:

Minden nap, s minden órában így megy ez, betérnek koldusok, pénzük nincsen. No, csak menj ki a kapu elé, ott találsz majd valamit, ha megfelel neked ilyen szélben és esőben, akkor menj csak be.

Angyal (csengettyűvel):

Köszönjük, nagyon köszönjük, kedves fogadós, kiválasztottuk az istállót. Isten akaratából jöttünk. József, József ott fenn!

Fussatok, pásztorok, siessetek mind!***
Vesszük a pásztorsípokat,
S veletek fújjuk.
Fussatok mind
A béke birodalmába, az istállóba,
A kisgyermekhez, a jászolhoz!
Gyönyörű angyalt láttunk,
Egy idős apát láttam állni ott,
S egy törékeny szüzet
Ezen az angyali éjjelen.
Irgalmasnak kell lennetek,
Egész bensőtökben, erősen, nagyon.

Első pár:

Hadd ringassuk a gyermeket,
Hadd hajtsuk a szívünket a jászolhoz,
Hadd örvendezzen az elménk,
Hadd áldjuk a gyermeket!

Utolsó pár:

Keljetek fel, keljetek fel, angyalok
Induljatok Jézuskátokkal!

Mind:

Ó, édes Jézus, ó, édes Jézus,
Fogj be az arany szekérbe
A mennybe jutni vágyunk!

Pásztorok éneke

Mind:

Éjfélkor sietünk
Pásztorok, vigyázzatok!
Szeretetben lebegve,
Glóriát énekelve,
Az angyalsereg ott repült.

A pásztorok a földön
Elhagyva sátrukat
Lélekszakadva
Siettek, rohantak
A jászolhoz, a pásztor és a legény.

Apám nézd, nézd!
Egy gyenge szűz
Azon fáradozik,
Hogy a gyermekhez térdeljen
Imádkozik, hej, bátyám, nézd csak!

Milyen hidegen fúj a szél,
Sajnálom a gyermeket!
Pásztorok, gyertek ki,
Menjünk haza!
Kell hoznunk
Valamit a kisdednek.
Jöjjetek mind ezért
Senki ne jöjjön üres kézzel.

A résztvevők mindenütt ajándékot kaptak. Amikor már mindenütt voltak, bemennek egy házba (ahova már korábban behívták őket) a „hosszú éjszakát” kivárni. Meleg vacsorát kaptak, s itt beszélgettek, míg elérkezett az éjféli mise ideje. A templomban az oltárt körbeállták, és a szentmise előtt még egy karácsonyi éneket énekeltek.


*A karácsonyfa a középkori paradicsomi játéknál használt paradicsomi fából eredeztethető.
**Az Istengyermek bölcsőjének használata Németországban már a 14. századtól kimutatható. Ez a szokás az egyházi drámajátékok kezdetén jellemző volt.
***Régi sziléziai népdal szövege alapján (https://www.lieder-archiv.de/o_laufet_ihr_hirten-notenblatt_402011.html)


A pásztorok éneke is egy régi népdal: https://www.lieder-archiv.de/inmitten_der_nacht-notenblatt_600630.html

A magyarországi németek karácsonyi népszokásairól szóló cikk:
Lantosné Imre Mária: Ádám-Éva, Paradicsom, pásztorok
A Nemzetközi Betlehemes Találkozók játékszövegeiből a magyarpolányi Christkindlspiel (130.o.): https://mek.oszk.hu/09000/09016/09016.pdf


A „fekedi hagyományok” sorozat Kuszter Magdolna Lygia 1939-ben írt „Volkskundliche Beobachtungen in der Rhön-Siedlung Feked” című tanulmányának fordítása.