Hirdetmény HÉSZ módosítás lakossági fórumáról

Feked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 48/2020 (IX.4.) számú határozatával a hatályos helyi építési szabályzat módosításáról döntött. A módosításra egyes telkeken kijelölt építési hely pontosítása érdekében kerül sor, emiatt a véleményezés a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (EljR.) 32.§ (6a) c) cc) alpontja alapján állami főépítészi eljárásban zajlik.

A módosítás első fázisaként Feked község lakosságának lakossági fórum keretében lehetősége nyílik a tervdokumentációval kapcsolatos észrevételek, javaslatok megtételére.

A koronavírus járvány miatt – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165.§ (2) c) pontja alapján – az önkormányzat a lakossági fórumot elektronikus úton folytatja le.

Fentiekre való tekintettel az elektronikus lakossági fórumot 2020. október 8.napjától megindítom. Tájékoztatom Önöket, hogy észrevételeiket, javaslataikat 15 napon belül, azaz 2020. október 23. napjáig, kizárólag elektronikus levél útján juttathatják el a fekedhivatal@gmail.com e-mail címre.

A véleményezési anyag a község honlapján tekinthető meg: Feked HÉSZ módosítás 2020.

Észrevételeiket előre is köszönjük!

Tillmann Péter
polgármester