Néprajzi leírás 1939-ből

Kuszter Magdolna 1910-ben született Fekeden. Iskoláit szülőfalujában, majd a soproni tanítóképzőben és a szegedi egyetemen végezte, 1938-ban egy félévet a müncheni egyetemen tanult. 23 évesen belépett az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek rendjébe. Tanított, s a szerzetesrendben novíciusmesternőként a jelöltek felkészítését végezte. A rend feloszlatása (1950) után Fótra internálták, majd Budapestre került, ahol vasesztergályos munkát vállalt. Szabad idejében a rend ügyeivel foglalkozott. A szétszóratás idején is összetartotta jelöltjeit az ország minden részéről levelezés és titkos összejövetelek útján. Később Piliscsabán az egyházi szeretetotthon vezetőjeként tevékenykedett. Életének 91. esztendejében, a rend újraindítása után fél évvel tért meg Teremtőjéhez. Kiskassán temették el.

A szegedi egyetemen készített szakdolgozata (Volkskundliche Beobachtungen in der Rhön-Siedlung Feked) a magyarországi németek néprajzkutatásában is jelentős, számunkra igen értékes kincsünk, falunk néprajzi leírása, mely 19. század végi, 20. század eleji adatokat közöl.

 

Kapcsolódó képek: